Chuyển đến nội dung chính
Sự khác biệt về giới tính trong đầu tư

Giải mã sự khác biệt giới tính trong đầu tư: Thu hẹp khoảng cách về bình đẳng tài chính

Điều gì thúc đẩy sự khác biệt giới tính trong đầu tư, và làm thế nào để những khác biệt này hình thành thành công tài chính? Trong bối cảnh mà các quyết định đầu tư có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định tài chính lâu dài, bài viết này giải nén các hành vi và kết quả thúc đẩy nam giới và phụ nữ theo những hướng độc đáo. Khám phá những phát hiện chính và xem xét những hiểu biết này có thể ảnh hưởng đến phương pháp đầu tư của bạn như thế nào.

Những điểm chính

 • Các nhà đầu tư nữ, trong lịch sử được thông báo bởi mức lương thấp hơn và các chuẩn mực xã hội, thường không thích rủi ro hơn và thích các chiến lược đầu tư đa dạng và ổn định, điều này đã dẫn đến kết quả đầu tư tốt hơn so với nam giới.
 • Khoảng cách lương theo giới dai dẳng làm giảm đáng kể cơ hội đầu tư của phụ nữ và góp phần vào khoảng cách tiết kiệm hưu trí đáng chú ý, với phụ nữ tiết kiệm ít hơn khoảng 30% cho nghỉ hưu so với nam giới.
 • Sự gia tăng của phụ nữ trên thị trường chứng khoán, với sự gia tăng đáng kể về đầu tư của phụ nữ trẻ, có thể thấy thêm 3,22 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý, ảnh hưởng đến sự chuyển đổi sang đầu tư bền vững.

Sử dụng các biểu mẫu kỹ thuật số InvestGlass để xây dựng Cố vấn Robo cho các phân khúc nhà đầu tư đa dạng

InvestGlass cung cấp một trình tạo biểu mẫu kỹ thuật số linh hoạt có thể được tận dụng để tạo ra một cố vấn robo tùy chỉnh, phục vụ cho các phân khúc nhà đầu tư khác nhau. Bằng cách sử dụng các biểu mẫu này, các tổ chức tài chính có thể thu thập dữ liệu cần thiết về sở thích đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính của khách hàng. Thông tin này rất quan trọng đối với cố vấn robo để điều chỉnh các chiến lược và khuyến nghị đầu tư.

Để bắt đầu, các công ty có thể thiết kế một loạt các câu hỏi trong biểu mẫu InvestGlass để đánh giá tình hình tài chính và kinh nghiệm đầu tư của nhà đầu tư . Những câu hỏi này có thể bao gồm từ thông tin nhân khẩu học cơ bản đến các câu hỏi phức tạp hơn về lịch sử đầu tư và nguyện vọng tài chính trong tương lai. Các biểu mẫu có thể được tùy chỉnh để bao gồm logic có điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư thông qua một bộ câu hỏi được cá nhân hóa dựa trên câu trả lời trước đó của họ, đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả.

Đối với các nhà đầu tư mới làm quen, biểu mẫu có thể tập trung vào việc thiết lập sự hiểu biết cơ bản về mục tiêu và sự thoải mái rủi ro của họ, trong khi đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn, nó có thể đi sâu vào các loại tài sản và chiến lược đầu tư cụ thể mà họ quan tâm đến việc khám phá. Điều này cho phép cố vấn robo phân khúc khách hàng một cách hiệu quả và cung cấp lời khuyên phù hợp với hồ sơ tài chính của từng cá nhân.

Khi dữ liệu được thu thập, các phân tích mạnh mẽ của InvestGlass có thể xử lý các phản hồi để tạo ra một hồ sơ nhà đầu tư duy nhất. Hồ sơ này thông báo cho các thuật toán của cố vấn robo, sau đó tạo ra các đề xuất danh mục đầu tư được cá nhân hóa. Những đề xuất này được tạo thành từ các khoản đầu tư đa dạng, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và ETF, phù hợp với hồ sơ rủi ro và mục tiêu đầu tư của khách hàng.

Ngoài ra, nền tảng có thể được thiết lập để cung cấp quản lý danh mục đầu tư liên tục, tự động tái cân bằng các khoản đầu tư khi điều kiện thị trường thay đổi và khi khách hàng cập nhật thông tin của họ thông qua các biểu mẫu kỹ thuật số. Cách tiếp cận năng động này đảm bảo rằng mỗi phân khúc nhà đầu tư nhận được hướng dẫn tài chính liên tục, phù hợp.

Bằng cách khai thác khả năng của các biểu mẫu kỹ thuật số InvestGlass, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể cung cấp trải nghiệm tư vấn robo có thể mở rộng, hiệu quả và được cá nhân hóa cho nhiều nhà đầu tư khác nhau, nâng cao sự tham gia và hài lòng của khách hàng.

Khám phá sự chênh lệch giới trong thực tiễn đầu tư

Phụ nữ trong lịch sử đã phải đối mặt với những rào cản đáng kể đối với đầu tư, một mối quan tâm làm suy yếu khả năng đảm bảo một tương lai thịnh vượng của họ. Mức lương thấp hơn và quan niệm sai lầm của xã hội đã góp phần vào khoảng cách đầu tư giới, khiến phụ nữ gặp bất lợi trong việc xây dựng sự giàu có lâu dài. Tuy nhiên, nhận thức về đầu tư đang thay đổi. Nhiều phụ nữ hiện nay tin rằng người ta có thể bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ hơn, thúc đẩy một cái nhìn toàn diện đối với đầu tư ở bất kỳ cấp độ tài chính nào.

Các nhà đầu tư nữ có xu hướng ưu tiên giá trị đồng tiền với trọng tâm là phí thấp. Không giống như các nhà đầu tư nam, phụ nữ ít có khả năng mong đợi danh mục đầu tư của họ vượt trội hơn thị trường. Điều này cho thấy triển vọng đầu tư được đo lường và thực tế hơn, điều này có thể góp phần giúp họ trở thành nhà đầu tư tốt hơn nam giới về lâu dài, vì nhiều phụ nữ đầu tư với phương pháp này.

Khẩu vị rủi ro giữa các giới tính

Đàn ông và phụ nữ thể hiện khẩu vị rủi ro khác nhau trong đầu tư. Đàn ông có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn và có nhiều khả năng đưa ra quyết định đầu tư rủi ro hơn so với phụ nữ. Điều này được chứng thực bởi một cuộc khảo sát được thực hiện bởi BNY Mellon, cho thấy gần một nửa số phụ nữ được khảo sát nhận thấy đầu tư vào thị trường chứng khoán là quá rủi ro.

Phụ nữ có xu hướng sợ rủi ro hơn, thường được coi là nhà đầu tư bảo thủ do vai trò xã hội như là người chăm sóc. Cách tiếp cận thận trọng này để đầu tư được phản ánh trong các lựa chọn đầu tư của họ. Phụ nữ nắm giữ các khoản đầu tư ít rủi ro hơn và ít có khả năng bị lỗ từ 30% trở lên trong một thời gian nghiên cứu cụ thể. Hơn nữa, sự lựa chọn đầu tư thận trọng hoặc vừa phải này có khả năng góp phần vào lợi nhuận đầu tư tốt hơn của họ.

InvestGlass CRM là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để theo dõi và phân tích sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với các cơ hội đầu tư khác nhau. Bằng cách theo dõi các tương tác, sở thích và dữ liệu tài chính lịch sử, CRM có thể cung cấp thông tin chi tiết về hành vi và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Điều này cho phép các cố vấn tài chính điều chỉnh các khuyến nghị và chiến lược của họ để phù hợp với hồ sơ độc đáo của nhà đầu tư. Với các phân tích nâng cao và các tính năng có thể tùy chỉnh, InvestGlass CRM giúp xác định sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư , đảm bảo rằng các khuyến nghị vẫn phù hợp và kịp thời, do đó thúc đẩy cách tiếp cận quản lý đầu tư chủ động và cá nhân hóa hơn.

Phương sai chiến lược đầu tư

Danh mục đầu tư của phụ nữ thường đa dạng hơn nam giới, vì tỷ lệ phụ nữ phân bổ đầu tư của họ trên các quỹ cao hơn. Sự đa dạng hóa như vậy mang lại cho phụ nữ sự an tâm và cảm giác được trao quyền khi quản lý tài chính của họ.

Ngược lại, sự tự tin thái quá khiến nam giới giao dịch nhiều hơn 45% so với phụ nữ. Thói quen giao dịch tích cực như vậy có thể dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Ngược lại, phụ nữ giao dịch ít thường xuyên hơn, tránh xa đầu tư 'phong cách xổ số' và đầu cơ cổ phiếu. Cách tiếp cận này đóng góp đáng kể vào hiệu suất đầu tư của họ.

Quan điểm lập kế hoạch tài chính

Phụ nữ thể hiện một cách tiếp cận hợp tác hơn đối với các quyết định đầu tư. Họ có nhiều khả năng thừa nhận mức độ kiến thức tài chính thấp hơn và tìm kiếm sự trợ giúp. Sự tập trung của họ vào lập kế hoạch tài chính và bức tranh tài chính lớn hơn có thể dẫn đến kết quả đầu tư hiệu quả hơn theo thời gian.

Kế hoạch tài chính của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố độc đáo như tuổi thọ dài hơn và nhiệm vụ chăm sóc có thể. Những điều này đòi hỏi các chiến lược quản lý tài sản khác nhau, nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận đầu tư toàn diện và dài hạn. Cố vấn tài chính có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này.

Tác động của khoảng cách lương theo giới đối với cơ hội đầu tư

Cơ hội đầu tư của phụ nữ bị ảnh hưởng đáng kể bởi khoảng cách lương theo giới. Nó giới hạn số tiền có sẵn để đầu tư, do đó ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập theo thời gian. Phụ nữ ít có khả năng đầu tư vào các kế hoạch hoặc tài khoản môi giới do chủ lao động tài trợ so với nam giới, điều này được kết hợp bởi khả năng thu nhập tổng thể thấp hơn của họ. Đây là lý do tại sao vấn đề khoảng cách đầu tư theo giới là rất quan trọng để giải quyết.

Khoảng cách lương theo giới cũng góp phần vào khoảng cách tiết kiệm hưu trí đáng kể. Phụ nữ tiết kiệm ít hơn khoảng 30% cho nghỉ hưu so với nam giới, một phần do kiếm được 82 xu cho mỗi đô la trả cho nam giới. Khoảng cách giới tính nghỉ hưu này càng trở nên trầm trọng hơn bởi 'hình phạt làm mẹ'. Phụ nữ thường nghỉ làm để chăm sóc con cái, do đó mất thu nhập và các lợi ích liên quan đến hưu trí.

Thu nhập và năng lực đầu tư

Khoảng cách lương theo giới dẫn đến khoảng cách đầu tư theo giới tương ứng, còn được gọi là khoảng cách đầu tư theo giới. Phụ nữ kiếm được ít tiền hơn trung bình, do đó làm suy yếu tỷ lệ đầu tư của họ. Trung bình, phụ nữ tiết kiệm một tỷ lệ phần trăm tiền lương thấp hơn cho nghỉ hưu và báo cáo cần một khoản thu nhập khả dụng cao hơn đáng kể trước khi đầu tư. Điều này góp phần vào sự chênh lệch đáng kể trong số dư tài khoản hưu trí giữa các giới.

Hơn nữa, phụ nữ ưu tiên các mục tiêu tài chính như quỹ khẩn cấp, trả nợ và hỗ trợ nuôi con hơn đầu tư. Họ ít có khả năng đầu tư vào các kế hoạch như tài khoản do chủ lao động tài trợ hoặc tài khoản môi giới. Khả năng tiếp cận các kế hoạch hưu trí do chủ lao động tài trợ thường thấp hơn đối với phụ nữ, đặc biệt là đối với người lao động bán thời gian, càng hạn chế cơ hội đầu tư của họ.

Sự khác biệt về kế hoạch nghỉ hưu

Với khoản tiết kiệm hưu trí trung bình ước tính là 43.000 Euro, phụ nữ có ít hơn một nửa số tiền tiết kiệm trung bình của nam giới, ở mức 91.000 Euro. Một tỷ lệ đáng kể phụ nữ cảm thấy không thoải mái về tài chính khi nghỉ hưu vào ngày mục tiêu của họ. Gần một nửa số phụ nữ từ 55 đến 66 tuổi không có tiền tiết kiệm hưu trí cá nhân.

Việc thiếu nghỉ thai sản có lương dẫn đến giảm tiết kiệm hưu trí. Chỉ có 32% phụ nữ được tiếp cận với lợi ích này và gần một nửa sử dụng tiền tiết kiệm của họ để tài trợ cho việc nghỉ phép của cha mẹ. Do đó, điều quan trọng đối với các cặp vợ chồng là xem xét xây dựng khoản tiết kiệm hưu trí cho vợ / chồng không làm việc, đặc biệt là khi một đối tác lùi lại để chăm sóc trẻ em.

Nhà đầu tư nữ: Thách thức định kiến và vượt kỳ vọng

Bất chấp những khuôn mẫu phổ biến, các nhà đầu tư nữ thường vượt trội hơn các đồng nghiệp nam của họ, không chỉ phù hợp với họ. Nhiều nghiên cứu khác nhau, bao gồm một nghiên cứu của Đại học California, Berkeley từ những năm 1990 và phân tích Fidelity năm 2021, tiết lộ rằng các khoản đầu tư của phụ nữ mang lại lợi nhuận cao hơn. Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Warwick cũng cho thấy trong ba năm, các khoản đầu tư của phụ nữ vượt trội hơn FTSE 100 1,94%, trong khi nam giới chỉ vượt trội hơn 0,14%.

Xu hướng lịch sử của phụ nữ để đạt được kết quả đầu tư mạnh mẽ hơn bắt nguồn từ cách tiếp cận thận trọng, giao dịch ít hơn và tập trung vào đầu tư dài hạn. Thật vậy, phụ nữ độc thân vượt trội hơn đàn ông độc thân trung bình 1,44% mỗi năm về lợi nhuận đầu tư, theo nghiên cứu 'Boys Will Be Boys'.

Kết quả khảo sát về hiệu quả đầu tư

Ngoài các nghiên cứu đã đề cập, các cuộc khảo sát bổ sung đã nhấn mạnh hiệu suất vượt trội của phụ nữ trong đầu tư. Ví dụ, các khoản đầu tư của phụ nữ vượt trội hơn FTSE 100 1,94%, cao hơn 1,80% so với hiệu suất của nam giới trong cùng khoảng thời gian ba năm.

Ngoài ra, 60% phụ nữ trên thị trường chứng khoán thể hiện cách tiếp cận kiên định bằng cách duy trì các khoản đầu tư của họ trong thời kỳ suy thoái thị trường, so với 43% nam giới.

Khắc phục thói quen giao dịch quá mức

Điều đáng chú ý là một trong những yếu tố góp phần vào hiệu suất đầu tư vượt trội của phụ nữ là xu hướng giao dịch ít thường xuyên hơn. Đàn ông thường thể hiện sự tự tin thái quá trong đầu tư, dẫn đến sự gia tăng hoạt động giao dịch. Hoạt động giao dịch gia tăng này ở nam giới làm giảm lợi nhuận ròng của họ 2,65 điểm phần trăm mỗi năm, mức giảm đáng kể hơn so với phụ nữ.

Ngược lại, phụ nữ, với xu hướng giữ bình tĩnh và chờ đợi biến động thị trường, giao dịch ít thường xuyên hơn 45%, dẫn đến lợi nhuận hàng năm của họ giảm ít hơn do giao dịch, chỉ 1,72%.

Sự trỗi dậy của các nhà đầu tư nữ trên thị trường chứng khoán

Bối cảnh đầu tư đang chứng kiến một sự thay đổi đáng kể khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào thị trường chứng khoán hơn bao giờ hết. Fidelity Investments báo cáo lượng khách hàng nữ mới tăng 48% vào năm 2023 so với năm 2019. Hơn nữa, số phụ nữ mở tài khoản Roth IRA tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023 với Fidelity. Nếu phụ nữ đầu tư với tỷ lệ tương tự như nam giới, nó có khả năng dẫn đến thêm 3,22 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý từ các cá nhân. Sự thay đổi này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành tài chính.

Phụ nữ được dự đoán sẽ kiểm soát nhiều tài sản hơn ở Mỹ trong ba đến năm năm tới, dành một phần đáng kể cho ESG và các khoản đầu tư bền vững. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của đầu tư bền vững.

Phụ Nữ Trẻ và Xu Hướng Đầu Tư

Phụ nữ trẻ, đặc biệt là thế hệ millennials và Gen Z, đang bắt đầu đầu tư với tỷ lệ cao hơn rõ rệt. Trên thực tế, phụ nữ Anh bắt đầu đầu tư ở độ tuổi trung bình 32, trẻ hơn nam giới ba tuổi, với phụ nữ trong nhóm tuổi từ 18 đến 35 mở tài khoản môi giới ở tuổi trung bình 21.

Mức độ phổ biến đầu tư cao ở phụ nữ trẻ, với 71% thế hệ Z và 63% thế hệ millennials tích cực đầu tư vào thị trường chứng khoán tính đến năm 2023. Các nhà đầu tư nữ trẻ đang tận dụng mạng lưới để có được những hiểu biết sâu sắc về thị trường và ngày càng thích đầu tư vào các công ty phù hợp với các giá trị cộng đồng và môi trường của họ.

Vai trò của phụ nữ trong quản lý tài sản

Sự hiện diện ngày càng tăng của phụ nữ trên thị trường chứng khoán tương quan với vai trò mở rộng của họ trong quản lý tài sản. Tài sản được quản lý từ các cá nhân tư nhân có thể tăng thêm 3,22 nghìn tỷ đô la nếu phụ nữ đầu tư với tỷ lệ tương tự như nam giới. Việc phụ nữ áp dụng các sản phẩm đầu tư đang gia tăng, được minh chứng bằng mức tăng trưởng 204% trong Tài khoản Tiết kiệm Y tế do phụ nữ mở kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng một trong bảy chuyên gia đầu tư là nữ, cho thấy sự thiếu đại diện đáng kể của phụ nữ trong tài chính. Tuy nhiên, phụ nữ thể hiện ít tham gia vào đầu tư 'phong cách xổ số' rủi ro cao và duy trì sự bình tĩnh trong thời kỳ biến động thị trường, tăng thêm giá trị cho quản lý tài sản thông qua lợi nhuận dài hạn tốt hơn.

Các chiến lược để trao quyền cho nhiều nhà đầu tư nữ hơn

Một số chiến lược chính, chẳng hạn như nâng cao kiến thức tài chính, cung cấp quyền truy cập vào các nguồn lực và xây dựng niềm tin đầu tư, có liên quan đến việc trao quyền cho nhiều nhà đầu tư nữ hơn. Sự tham gia kinh tế của phụ nữ giúp tăng cường phát triển, giảm bất bình đẳng và ảnh hưởng tích cực đến hạnh phúc của gia đình và cộng đồng.

Để tối đa hóa tác động kinh tế của họ, phụ nữ cần tiếp cận đầy đủ với một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm tín dụng và ngân hàng, rất cần thiết để phát triển tài sản của họ.

Hiểu biết về tài chính và giáo dục

Cải thiện kiến thức tài chính là chìa khóa để trao quyền cho phụ nữ trở thành nhà đầu tư hiệu quả hơn và thu hẹp khoảng cách đầu tư. Hiểu biết nhiều hơn về tài chính có liên quan đến sự độc lập tài chính cao hơn cho phụ nữ, cho phép họ đưa ra các lựa chọn tài chính quan trọng một cách độc lập, đặc biệt là trong các tình huống không thể đoán trước. Trên thực tế, việc cải thiện kiến thức tài chính ở phụ nữ cũng mang lại lợi ích cho thế hệ tiếp theo, vì trẻ em học hỏi từ tấm gương của các bà mẹ có nhận thức về tài chính.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giải quyết các rào cản ngăn cản phụ nữ đầu tư. Nhiều phụ nữ cảm thấy họ cần thu nhập khả dụng cao hơn để bắt đầu đầu tư và thường tìm kiếm kiến thức đầu tư từ các kết nối cá nhân, bao gồm cả đối tác.

Tiếp cận nguồn lực đầu tư

Một yếu tố quan trọng khác để trao quyền cho các nhà đầu tư nữ là khả năng tiếp cận các nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, chỉ có khoảng một trong bảy chuyên gia đầu tư là nữ, cho thấy sự thiếu đại diện đáng kể của phụ nữ trong tài chính.

Đào tạo kinh doanh có thể dẫn đến những cải tiến kinh doanh đáng kể cho phụ nữ, bao gồm doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Tăng cường kết nối giữa phụ nữ thông qua mạng lưới kinh doanh có thể cung cấp cho họ quyền truy cập vào các cố vấn, thông tin quan trọng và các nhà đầu tư tiềm năng.

Các tổ chức cho vay truyền thống có thể cung cấp tín dụng dễ tiếp cận hơn cho phụ nữ bằng cách điều chỉnh các yêu cầu cho vay, chẳng hạn như chấp nhận hiệu quả kinh doanh và lịch sử tiết kiệm thay vì tài sản thế chấp.

Xây dựng niềm tin đầu tư

Xây dựng sự tự tin của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định đầu tư là rất quan trọng để thúc đẩy sự độc lập và cải thiện tình trạng tài chính của họ. Các sáng kiến như Ellevest cung cấp lời khuyên và nguồn lực tài chính phù hợp, thúc đẩy một cộng đồng hỗ trợ có thể thúc đẩy sự tự tin đầu tư của phụ nữ.

Tài nguyên giáo dục về các sản phẩm đầu tư và danh mục đầu tư, bao gồm các khoản đầu tư riêng như:

Trang bị cho phụ nữ kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể và có thể đạt được là rất quan trọng để phụ nữ kiểm soát hành trình đầu tư của họ, từ đó tăng sự tập trung và sự tự tin tổng thể của họ.

Giải quyết nhu cầu của các nhà đầu tư nữ đa dạng

Phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư nữ đa dạng đòi hỏi phải giải quyết sự chênh lệch chủng tộc và ảnh hưởng kinh tế xã hội ảnh hưởng đến lựa chọn đầu tư của họ. Thật không may, sự chênh lệch đáng kể tồn tại trong thế giới đầu tư.

Dưới đây là một số thống kê:

 • 59% phụ nữ Da đen chưa tham gia đầu tư
 • 48% người Latinh không tham gia đầu tư
 • 34% phụ nữ da trắng không tham gia đầu tư
 • 23% đàn ông da trắng không tham gia đầu tư

Những con số này nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực có mục tiêu để giáo dục và trao quyền cho phụ nữ từ mọi thành phần tham gia đầu tư.

Sự chênh lệch chủng tộc trong đầu tư

Khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc vẫn còn đáng kể, với các hộ gia đình Da đen chỉ nắm giữ 15% tài sản của các hộ gia đình da trắng. Một số điểm chính cần lưu ý về khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc là:

 • Các hộ gia đình da đen có ít tài sản hơn đáng kể so với các hộ gia đình da trắng.
 • Ngay cả những người da đen có bằng đại học cũng có ít tài sản hơn những người da trắng không có bằng cấp.
 • Trình độ học vấn không thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc.

Cơ hội đầu tư của phụ nữ da đen bị cản trở đáng kể bởi phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính có hệ thống liên quan đến sự mất giá lao động trong lịch sử của họ. Hơn nữa, số liệu thống kê cho thấy:

 • 59% phụ nữ Da đen không có tiền mặt trong đầu tư
 • Họ phải đối mặt với gánh nặng nợ nần không cân xứng, thường mang nhiều khoản nợ vay sinh viên hơn so với các bạn cùng trang lứa
 • Họ thường có EURO 0 trong vốn chủ sở hữu nhà.

Những yếu tố này góp phần vào những thách thức tài chính mà phụ nữ Da đen phải đối mặt trong việc xây dựng sự giàu có và đạt được sự an toàn tài chính.

Ảnh hưởng kinh tế xã hội đến lựa chọn đầu tư

Các yếu tố kinh tế xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn đầu tư của phụ nữ. Hơn một phần tư phụ nữ được khảo sát bởi BNY Mellon mô tả sức khỏe tài chính của họ là kém hoặc rất kém, thể hiện rào cản gia nhập thị trường tài chính do nhu cầu nhận thức về thu nhập khả dụng cao.

Các doanh nhân nữ báo cáo những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận vốn, với gần 60% cho biết họ không có khả năng tiếp cận vốn như các đồng nghiệp nam. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đầu tư của họ.

Phong trào đầu tư có trách nhiệm xã hội trong phụ nữ

Dẫn đầu phong trào đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI), phụ nữ ưu tiên tính bền vững và tác động môi trường trong các quyết định đầu tư của họ. Các quỹ ESG đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, nhận được 51,1 tỷ euro tiền mới ròng từ các nhà đầu tư vào năm 2020, phần lớn được đóng góp bởi các nhà đầu tư nữ.

Phụ nữ lãnh đạo SRI Charge

Phụ nữ đang dẫn đầu trong việc đầu tư bền vững, thể hiện sự ưu tiên đối với các khoản đầu tư phù hợp với giá trị cá nhân của họ. Hơn năm mươi phần trăm phụ nữ đã bày tỏ sự quan tâm đến đầu tư tác động, thích đầu tư mang lại kết quả xã hội hoặc môi trường tích cực.

Ảnh hưởng của SRI đến thị trường tài chính

Khi ảnh hưởng của phụ nữ trong đầu tư bền vững tăng lên, nó đang định hình lại tương lai của thị trường tài chính và thúc đẩy một nền kinh tế công bằng, toàn diện hơn. Các nhà đầu tư nữ là công cụ trong sự tăng trưởng đáng kể của các khoản đầu tư bền vững.

Các tổ chức ưu tiên công bằng và hòa nhập được trang bị tốt hơn để trao quyền cho các nhà lãnh đạo nữ, những người có thể điều hướng thị trường toàn cầu hướng tới một tương lai bền vững.

Giám sát InvestGlass và ESG

InvestGlass giới thiệu một công cụ ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) toàn diện được thiết kế để giám sát và phù hợp với sở thích của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư bền vững và có trách nhiệm. Công cụ này được tích hợp trong nền tảng InvestGlass , cung cấp trải nghiệm liền mạch cho các cố vấn tài chính và nhà đầu tư.

Công cụ ESG cho phép theo dõi chi tiết mối quan tâm của nhà đầu tư đối với các chủ đề bền vững, chẳng hạn như tác động môi trường, trách nhiệm xã hội và thực hành quản trị đạo đức. Bằng cách kết hợp các tiêu chí ESG vào trình tạo biểu mẫu kỹ thuật số, các tổ chức tài chính có thể thu thập dữ liệu cụ thể về giá trị và mục tiêu đầu tư của khách hàng liên quan đến các yếu tố ESG.

Sau khi dữ liệu được thu thập, phân tích của InvestGlass có thể xử lý các phản hồi để tạo hồ sơ nhà đầu tư ESG duy nhất. Hồ sơ này sau đó được sử dụng để thông báo các chiến lược đầu tư, đảm bảo rằng các khuyến nghị danh mục đầu tư không chỉ hợp lý về mặt tài chính mà còn phù hợp với giá trị cá nhân của khách hàng và sự thay đổi toàn cầu theo hướng đầu tư bền vững.

Hơn nữa, công cụ ESG bao gồm khả năng giám sát liên tục, cho phép các cố vấn điều chỉnh chiến lược đầu tư khi có dữ liệu ESG mới hoặc khi sở thích của khách hàng phát triển. Cách tiếp cận chủ động này đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể duy trì một danh mục đầu tư phản ánh cam kết của họ đối với các nguyên tắc ESG theo thời gian.

Bằng cách tận dụng công cụ ESG của InvestGlass , các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng xem xét tác động rộng lớn hơn đối với xã hội và môi trường, mang lại trải nghiệm đầu tư có đạo đức và cá nhân hóa hơn.

Tóm tắt

Tóm lại, phụ nữ không chỉ phá vỡ các rào cản trong thế giới đầu tư; Họ đang định hình lại nó. Từ việc thách thức những định kiến lỗi thời đến dẫn đầu phong trào đầu tư có trách nhiệm với xã hội, phụ nữ đang chứng tỏ là những nhà đầu tư hiểu biết, thành công. Khi chúng ta phấn đấu cho một nền kinh tế công bằng và toàn diện hơn, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục trao quyền cho các nhà đầu tư nữ, giải quyết nhu cầu của các nhà đầu tư nữ đa dạng và ăn mừng thành công của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Bao nhiêu phần trăm các nhà đầu tư theo giới tính?

Khoảng 48% phụ nữ và 66% nam giới có đầu tư vào thị trường chứng khoán, theo khảo sát của NerdWallet. Sự khác biệt này có thể là do phụ nữ không ưu tiên đầu tư tài chính.

Giới tính thực sự ảnh hưởng đến hành vi đầu tư như thế nào?

Giới tính có thể tác động đáng kể đến hành vi đầu tư vì nam giới có xu hướng hiểu biết về tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn so với phụ nữ, dẫn đến hành vi đầu tư vượt trội. Điều này cho thấy tầm quan trọng của giáo dục tài chính cho cả hai giới.

Đầu tư tác động giới là gì?

Đầu tư tác động giới, còn được gọi là Đầu tư lăng kính giới (GLI), xem xét các yếu tố dựa trên giới trong quá trình đầu tư để thúc đẩy bình đẳng giới và cải thiện các quyết định đầu tư.

Tại sao nên đầu tư vào bình đẳng giới?

Đầu tư vào bình đẳng giới là rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng cá nhân và kinh tế, sự hoàn thiện và trao quyền cho phụ nữ. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển, giảm bất bình đẳng và cải thiện phúc lợi tổng thể, làm cho nó vừa là một mệnh lệnh kinh tế vừa là vấn đề nhân quyền.

Tại sao có khoảng cách đầu tư theo giới?

Khoảng cách đầu tư theo giới tồn tại do mức lương thấp hơn, quan niệm sai lầm của xã hội và triển vọng đầu tư khác nhau giữa các giới. Những yếu tố này góp phần vào sự mất cân bằng trong đầu tư.