Chuyển đến nội dung chính
Công ty

Làm thế nào để dự báo dòng tiền trong thời điểm không chắc chắn?

Trong thời đại tin tức kinh doanh năng động và lãi suất biến động như hiện nay, việc dự báo dòng tiền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các hiệu ứng gợn sóng của sự không chắc chắn khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, gặp khó khăn trong việc điều hướng bối cảnh tài chính của họ. Không có gì ngạc nhiên khi các chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm các công cụ mạnh mẽ như InvestGlass ERP và CRM để đảm bảo họ đang đi đúng hướng.

Hiểu dòng tiền và các thành phần của nó

Để bắt đầu, dòng tiền là lượng tiền mặt ròng vào và ra khỏi một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nó phản ánh sức khỏe và tính thanh khoản của một doanh nghiệp. Quy trình này bao gồm:

 1. Dòng tiền: Điều này bao gồm doanh thu bán hàng, tiền cho vay, thu nhập từ hoạt động đầu tư và bất kỳ nguồn tiền mặt nào khác.
 2. Dòng tiền ra: Đây là chi phí, hóa đơn, thanh toán nợ, hoạt động đầu tư và bất kỳ khoản tiền mặt nào khác rời khỏi doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa dòng tiền vào và ra là dòng tiền ròng của bạn. Dòng tiền dương có nghĩa là nhiều tiền mặt đi vào doanh nghiệp hơn là đi ra ngoài, trong khi dòng tiền âm cho thấy điều ngược lại.

Dự báo bằng cách sử dụng ngân sách dòng tiền

Cách hiệu quả nhất để dự báo là tạo ngân sách dòng tiền. Ngân sách này giúp chủ doanh nghiệp xác định sẽ cần bao nhiêu tiền mặt trong tương lai. Một ngân sách dòng tiền điển hình sẽ bao gồm ước tính của tất cả các dòng tiền vào và ra trong một khung thời gian cụ thể. Khi năm mở ra, điều cần thiết là phải so sánh ngân sách này với con số thực tế để điều chỉnh kịp thời.

Các bước để nâng cao dự báo dòng tiền của bạn

 1. Dự báo bán hàng: Bắt đầu bằng cách ước tính doanh số bán hàng của bạn. Dự báo bán hàng phải dựa trên dữ liệu lịch sử, điều kiện thị trường hiện tại và bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động hoặc chiến lược kinh doanh.
 2. Ngân sách kinh doanh: Điều chỉnh dự báo bán hàng cho phù hợp với ngân sách doanh nghiệp của bạn. Ngân sách này sẽ bao gồm chi phí biến đổi, chi phí cố định và lợi ích tiềm năng. Thường xuyên cập nhật ngân sách này để phản ánh hoàn cảnh hiện tại.
 3. Quản lý nợ và tín dụng: Tài khoản cho tất cả các khoản thanh toán nợ, thanh toán tín dụng và chi phí lãi vay. Theo dõi tài khoản ngân hàng của bạn và ưu tiên trả các khoản nợ lãi suất cao. Để có thêm tiền mặt, hãy xem xét các lựa chọn cho vay với lãi suất thấp hơn.
 4. Quản lý dòng tiền: Tăng dòng tiền bằng cách tối ưu hóa chiến lược bán hàng, đưa ra các ưu đãi để thanh toán kịp thời hoặc thậm chí điều chỉnh giá. Hãy nhớ gửi hóa đơn kịp thời để đảm bảo bạn có đủ tiền mặt trong tay.
 5. Giám sát dòng tiền: Theo dõi tất cả các chi phí, bao gồm bảng lương, mua hàng tồn kho và chi phí biến đổi. Cắt giảm các chi phí không cần thiết hoặc đàm phán lại hợp đồng có thể làm tăng dòng tiền dương của bạn.
 6. Đánh giá thường xuyên: Kiểm tra ngân sách dòng tiền của bạn một cách thường xuyên. Bằng cách theo dõi dòng tiền của doanh nghiệp, bạn sẽ đảm bảo bạn có đủ tiền cho nhu cầu kinh doanh, từ bảng lương đến hàng tồn kho.

Lập ngân sách dòng tiền: Hướng dẫn của chủ doanh nghiệp để tăng dòng tiền

Đối với bất kỳ chủ doanh nghiệp nào, việc hiểu và quản lý dòng tiền vào và ra là điều tối quan trọng. Trọng tâm của sự hiểu biết này là lập ngân sách dòng tiền. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về số tiền dự kiến sẽ đến với doanh nghiệp, chẳng hạn như từ các hoạt động bán hàng hoặc tài chính, và các khoản thanh toán tiền mặt dự kiến, bao gồm dịch vụ nợ và chi phí hoạt động. Bằng cách kiểm tra báo cáo lãi lỗ cùng với ngân sách dòng tiền, chủ doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần tối ưu hóa, có khả năng dẫn đến nhiều tiền hơn trong kinh doanh. Cho dù đó là bằng cách điều chỉnh các chiến lược để tạo ra dòng tiền lớn hơn, xem xét giá thấp hơn để kích thích doanh số bán hàng hoặc dự báo tiền mặt cần thiết cho các khoản đầu tư hoặc mở rộng trong tương lai, ngân sách dòng tiền được duy trì tốt đảm bảo rằng doanh nghiệp vẫn chuẩn bị tài chính và khả năng phục hồi.

Chiến lược cho một dòng tiền tích cực trong thời điểm không chắc chắn

 1. Tiết kiệm khẩn cấp: Luôn có sẵn tiền tiết kiệm. Điều này đảm bảo bạn có tiền mặt trong các tình huống số âm bất ngờ.
 2. Chiến lược định giá: Cân nhắc xem xét lại giá của bạn, giảm giá cho các khoản thanh toán sớm hoặc tìm kiếm khách hàng có thể thanh toán trước.
 3. Quản lý hàng tồn kho: Giảm hàng tồn kho dư thừa hoặc đầu tư vào hàng tồn kho quay vòng nhanh chóng, từ đó tối ưu hóa dòng tiền.
 4. Kéo dài thời gian phải trả: Mặc dù điều cần thiết là quản lý các khoản nợ, nhưng làm việc với các nhà cung cấp để kéo dài thời gian phải trả có thể giúp giảm bớt.
 5. Tài chính ngắn hạn: Điều này có thể hữu ích để bù đắp khoảng cách dòng tiền âm.

Kết luận:

Dự báo dòng tiền trong thời gian không chắc chắn giống như cố gắng dự đoán thời tiết trong một khí hậu hỗn loạn. Nhưng với các công cụ phù hợp như InvestGlass ERP và CRM, cùng với giám sát nhất quán và ra quyết định nhanh chóng, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ diễn ra suôn sẻ. Hãy nhớ rằng, đó không chỉ là việc có nhiều tiền mặt hơn, mà còn là tối ưu hóa dòng tiền để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng trong dài hạn.