Chuyển đến nội dung chính

#1 Hệ thống quản lý danh mục đầu tư với AI Thụy Sĩ 

Giải pháp do Thụy Sĩ sản xuất dành cho các nhà môi giới tự động, ngân hàng và neobank.

CHATGPT4
Môi giới
Mỉm cười trong công việc
Người sử dụng máy tính bảng màu đen

Đáp ứng tương lai của Dịch vụ Tài chính
On-Premise hoặc Swiss Sovereign Cloud

loading="lazy"

Kết nối ngân hàng lõi của bạn

loading="lazy"

Đo lường mức độ phù hợp và 20+ chỉ số

loading="lazy"

Xây dựng báo cáo danh mục đầu tư hấp dẫn

loading="lazy"

Giám sát rủi ro đã sẵn sàng

loading="lazy"

Tư vấn tự động và DPM với AI

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối

Danh mục đầu tư InvestGlass

Hệ thống quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh

InvestGlass hợp nhất quản lý tài chính cho các ngân hàng và công ty gia đình, cung cấp giám sát thời gian thực và phân tích danh mục đầu tư toàn diện trong phiên bản cao cấp.

Quản lý danh mục đầu tư

Sự phù hợp &; phù hợp

InvestGlass cung cấp theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, kiểm tra tuân thủ và tích hợp với các giải pháp giao dịch đồng thời hỗ trợ nghiên cứu đầu tư và lưu trữ dữ liệu tuân thủ.

loading="lazy"

Tự động hóa và theo dõi đầu tư

InvestGlass vượt trội trong quản lý danh mục đầu tư với khả năng tự động hóa, hợp lý hóa các nhiệm vụ đầu tư và sàng lọc chứng khoán, trong khi các mẫu tiện lợi của nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc, khiến nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ trên thị trường.

ESG

Sàng lọc ESG

Với sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong đầu tư, InvestGlass có khả năng sử dụng DMP của mình để đánh giá và chấm điểm các khoản đầu tư dựa trên các tiêu chí ESG. Điều này có thể giúp khách hàng thực hiện các khoản đầu tư phù hợp với giá trị cá nhân của họ, ngoài các mục tiêu tài chính của họ.