Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch học tập của chúng tôi

Các khóa học của InvestGlass trực tuyến và theo nhịp độ riêng, cho phép bạn linh hoạt học theo tốc độ của riêng mình.

Kỹ năng chung

Chuyên viên phân tích kinh doanh

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Nhân viên ngân hàng hiện đại

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Quản lý dự án

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Sói bán hàng

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Tự động hóa tiếp thị

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Hiểu và thúc đẩy việc triển khai InvestGlass của bạn

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Triển khai và quản lý phân tích CRM

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Chuẩn bị cho Kỳ thi Chứng chỉ Tư vấn Đám mây Dịch vụ InvestGlass của bạn

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Kỹ năng quản trị viên

Quản trị, mở rộng và tự động hóa InvestGlass

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

InvestGlass on-prem - Bảo mật và bảo trì

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Quản lý và quản lý danh mục đầu tư trên Banking Cloud

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Triển khai InvestGlass Field Service

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Tự động hóa các giải pháp không mã bằng quy trình tự động hóa và phê duyệt

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia

Nguồn cấp dữ liệu ngân hàng, SFTP và nguồn cấp dữ liệu tài chính

18 giờ
1.000 CHF mỗi người tham gia