Chuyển đến nội dung chính

Tự động hóa doanh nghiệp của bạn bắt đầu từ đây

Bạn thích bắt đầu ngay bây giờ? Mua ngay tại đây.
  • Giám sát các mối quan hệ và giám sát kênh bán hàng
  • Ghi lại tất cả các thông tin liên lạc của khách hàng bao gồm email, cuộc trò chuyện qua điện thoại, cuộc hẹn và hơn thế nữa
  • Có được sự hiểu biết toàn diện về từng khách hàng
  • Nhanh chóng truy cập các chỉ số kinh doanh chính thông qua các báo cáo chuyên sâu và bảng chỉ số tương tác.
Mariana và PMS