Chuyển đến nội dung chính

#1 CRM tại chỗ cho các ngân hàng tư nhân

InvestGlass cho các ngân hàng tư nhân cung cấp một giải pháp phù hợp phục vụ cho các nhu cầu độc đáo và sự phức tạp của khu vực ngân hàng tư nhân.
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"

Tại sao chọn InvestGlass?

Bằng cách cung cấp các công cụ toàn diện để quản lý quan hệ khách hàng, quản lý danh mục đầu tư, tuân thủ và báo cáo, InvestGlass hợp lý hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các tính năng mạnh mẽ của nó cho phép các ngân hàng tư nhân cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, tối ưu hóa chiến lược đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định và cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.
InvestGlass, CRM Thụy Sĩ và PMS
loading="lazy"