Chuyển đến nội dung chính

Sự kiện InvestGlass

Tham gia cùng các chuyên gia sáng giá nhất định hình tương lai của chúng ta tại sự kiện AI lớn nhất và hiệu quả nhất từ trước đến nay.

loading="lazy"

Sự kiện sắp tới

Cận cảnh một khối nhỏ màu đỏ trên đầu một đống tiền
Genève, 13 tháng 9 năm 2023 11.00

Crypto et Tokenisation Quel Avenir Réglementaire pour les Institutionnels?

Événement exclusif pour Asset Managers &; COOs en Suisse Romande Crypto et Tokenisation Quel Avenir Réglementaire pour les Institutionnels? Avec Isabelle Salomone de SGSS CH. Laurent Marochini và Biba Homsy